Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Gårds- og håndverksdag på Lågdalsmuseet

    Bygningsvernsenteret er med og demonstrerer tradisjonelle håndverksteknikker på den store gårds- og håndverksdagen på Lågdalsmuseet i Kongsberg.

    Les mer om arrangementet på http://laagdalsmuseet.no/sommer-pa-lagdalsmuseet/


     

 
Telefon 32 80 86 66