Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Fra skog til tak - del 2

  Buskerud bygningsvernsenter og Hallingdal museum inviterer nå til del 2 av kurset «FRA SKOG TIL TAK - kurs i tekking av bordtak» med Jon B. Godal. Dette er et oppfølgingskurs til første del av kurset som ble avholdt 30. mars til 1. april. Kurset arrangeres på Ål bygdamuseum i Hallingdal fra torsdag 7. september til og med søndag 10. september 2017. Det er mulig å melde seg på del 2 selv om man ikke var med på første kurssamling.

  Program for kurset:

  Torsdag 7. september: Vurdering av kvalitet på takborda og hvordan vi skal høvle. Gjennomgang av ulike høvler til bordtaksproduksjon. Oppsetting av høvler. Takborda blir så håndhøvlet med skrubbhøvel, okshøvel, vassrennehøvel og grøypejern. Ta gjerne med egne høvler om du har. Foredrag på kvelden.

  Program for kurset:
  Fredag 8. september: Gjennomgang av bruk av spiker og spikring. Vi forborer med navar. Noen fortsetter arbeidet med å høvle og andre begynner arbeidet med å legge taket. Foredrag på kvelden.

  Lørdag 9. september: Vi fortsetter der vi slapp på fredag. Gjennomgang av hvordan man skjøter takbord. Plugging av kvisthull og eventuell tjærebehandling av svake partier. Valg av mønebord og legging av disse. Sosialt samvær på kvelden.

  Søndag 10. september: Vi fullfører arbeidet med å legge taket. Opprydding og oppsummering av kurset.

  Praktisk informasjon:

  Oppmøte: Ål bygdamuseum
  Alle dager: 8.00-16.00
  Kursholder: Jon B. Godal
  Målgruppe: Håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte
  Mat og drikke: Deltakere må ha med matpakke. Vi sørger for varm drikke.
  Påmelding: Innen 15. mars til post@buskerudbygningsvern.no. Det er mulig å melde seg på begge samlingene nå.
  Kursavgift: 1800,- for en av samlingene eller 3000,- for begge samlingene

  Kurset arrangeres i samarbeid med Hallingdal museum. For mer informasjon ta kontakt med Ivar Jørstad på e-post: ivar.jorstad@bfk.no eller tlf: 905 22 073 (etter kl. 16). Det vil være muligheter for overnatting i Ål sentrum.

 
Telefon 32 80 86 66