Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Tak og taktekking og tilstandsregistrering - opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 24.-29. april 2017

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2016-17 - siste kurssamling 24. - 29. april 2017.

    Temaer er tak og taktekking sam siste runde med tilstandsregistrering/dokumentasjon og rapportskriving.

    Samlingen foregår på Bygningsvernsenteret, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

 
Telefon 32 80 86 66