Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kalkmuring og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 13. - 18. mars 2017

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk har sin sjette samling 13. - 18. mars 2017. Temaene da er kalkmuring med Terje Berner og restaurering med Tore Sønju.

    Kurset holdes på Bygningsvernsenteret, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

 
Telefon 32 80 86 66