Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 7. - 12. november 2016

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 7. - 12. november 2016.

    Dette er den femte samlingen og temaer for denne samlingen er  overflatebehandling med Ole A. Klaveness, bygningsbiologi og råteskader med Johan Mattson, samt restaurering med Tore Sønju.

    Dette kurset er for de håndverkerne som følger opplæringsprogrammet 2016-2017.

 
Telefon 32 80 86 66