Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i tørrmuring 9.-10. august

  Vi tilbyr kurs i tørrmuring 9.-10. august i soldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Tørrmuring med naturstein har lange tradisjoner i hele Norge. Denne typen mur er brukt både i kjellere, som grunnmur, forstøtningsmur og som byggeteknikk for hele bygninger.

   

  Haakon Aase fra Hordaland har lang erfaring med tradisjonell tørrmuring og er en erfaren kursholder. Kurset består for det meste av praktiske øvelser med håndverktøy, men det blir også noe teori. Kurset passer for håndverkere og andre interessertte med anlegg for praktisk arbeid.

   

  Kursavgift: kr. 1 700,-
  Påmeldingsfrist: 1. juli
  Last ned påmeldingsskjema

 
Telefon 32 80 86 66