Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 13.-18.juni 2016

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 13.-18. juni 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

    13. - 15. juni er det tørrmuring og 16. - 18. juni er det restaurering.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2016 -2017.

 
Telefon 32 80 86 66