Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Åpent kurs i vindusrestaurering 1. - 3. april 2016 på Kongsberg

    Åpent kurs i vindusrestaurering i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg 1. - 3. april  2016.

    Kurset varer fra fredag ettermiddag kl 1700 - 2000, lørdag og søndag kl 0900 - 1600.

    Kursavgift: kr 1.750,-

    Påmeldingsfrist 15. mars til: post@buskerudbygningsvern.no

 
Telefon 32 80 86 66