Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i nylafting og tilstandsregistrering 11.-16. april 2016 - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk 2016-2017

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 11. - 16. april 2016 på Buskerud bygningsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

    11. - 14. april - nylafting og 15. - 16. april - tilstandsregistrering.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2016 -2017.

 
Telefon 32 80 86 66