Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i komposisjonsmaling 11.-13. september 2015

  Åpent kurs i komposisjonsmaling på Lier bygdetun 11. - 13. september 2015 for medlemmer av Fortidsminneforeningen og andre interesserte.

  Kursholder: Malermesterkonsulent Erlend Mæhlum, Gjøvik

  Kursavgift kr 500,-

  Kursstart:

  Fredag 11. september kl 1700 - 2000

  Lørdag 12. og søndag 13. september kl 0900- 1600.

  Påmeldingsfrist: 21. august 2015 til post@buskerudbygningsvern.no

   

 
Telefon 32 80 86 66