Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i muring med kalkmørtel 20.-21. juni

    Buskerud bygningsvernsenter arrangerer i samarbeid med Sigdal museum kurs i muring med kalkmørtel. Kursholder er murermester Terje Berner fra Oslo som har bred kunnskap om emnet. Det vil bli jobbet med muring av grue/pipe i Eikjebygningen på museet i Prestfoss som for tiden gjennomgår omfattende istandsettingsarbeider. 

    Kursavgift: kr. 1 700,-
    Påmeldingsfrist: 1. juni
    Last ned påmeldingsskjema

 
Telefon 32 80 86 66