Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i taktekking - tretak 10. - 12. april 2015

  Kurs i taktekking - tretak 10. - 12. april 2015 (kursbygget) på Buskerud bygnignsvernsenter, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Kurset er ment som en kompetanseheving for håndverkere som har deltatt i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk på Kongsberg, Nesbyen og Lier.

  Kursholder: Tore Sønju, Buskerud bygningsvernsenter

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no

   

 
Telefon 32 80 86 66