Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Informasjonsdag på Buskerud bygningsvernsenter

    Informasjonsdag på Buskerud bygningsvernsenter torsdag 11. desember 2014, kl 1100 - 1500, for ledere og lærere i videregående opplæring innen bygg- og anleggsteknikk vg2.

    Vi  tilbyr fagdag med fokus på kulturminnevern og restaureringsfag på Buskerud bygningsvernsenter i samarbeid med Den kulturelle skolesekken for elever innen bygg- og anleggsteknikk, vg2.

    Vi ønsker å gi mer direkte informasjon til ledere og lærere på denne studieretningen og inviterer derfor til en informasjonsdag.

 
Telefon 32 80 86 66