Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Vindusrestaurering - kurs 24.-26. oktober 2014

  Har du lyst til å lære deg vindusrestaurering?

  Kurs 24. - 26. oktober 2014 i Soldatbrakka på Lågdalsmuseet, Kongsberg

  Kurset varer fra fredag kl 1700 - ca. kl 2000 - lørdag og søndag kl 0900 - ca kl 1500.

  Målgruppe er håndverkere, eiere av fredete og verneverdige bygninger og andre interesserte.

  Påmeldingsfrist: 1. oktober 2014 til  post@buskerudbygningsvern.no

  Pril kr 1.750,-

  Antall plasser: 10 personer

  Kursholder: Restaureringshåndverkere Tore Sønju og Tomas Nørstebø fra Buskerud bygningsvernsenter.

 
Telefon 32 80 86 66