Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Fagdag - ENØK-tiltak i gamle hus

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer fagdag om tema ENØK-tiltak i gamle hus. 

  Kurset passer for saksbehandlere i kommunene, fylkeskommunen og håndverkere.

  Sted: Soldatbrakka, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Tid: 13. november 2014 - kl 0930 - 1530 

  Kursavgift: kr 500,-

  Påmeldingsfrist: 1. november 2014  til  post@buskerudbygningsvern.no

   


 
Telefon 32 80 86 66