Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Fagdager for videregående skole

  Buskerud bygningsvernsenter tilbyr et undervisningsopplegg for videregående skole vg2  i samarbeid med DKS, Den kulturelle skolesekken.

  Vi tilbyr en fagdag med fokus på kulturminnevern og restaureringsfag.

  Fagdagen inneholder:

  * teori om kulturminnevernet i Norge og prinsipper for antikvarisk istandsetting

  * omvisning på friluftsmuseet - Lågdalsmuseet, Kongsberg - med fokus på utførte restaureringsarbeider

  * praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler med mer)

  Kursdager våren 2014:

  12. mai: Arbeidsinstituttet  Drammen (AI)

  14. mai: Arbeidsinstituttet Kongsberg (AI)

  16. mai: Arbeidsinstituttet Modum (AI)

  20. mai: Hønefoss videregående VG2

  27. mai: Numedal videregående VG2

  28. mai: Åssiden videregående VG2

  2. juni: Røyken videregående VG2

  4. juni: Drammen videregående VG2

  6. juni Rosthaug videregående VG2

 
Telefon 32 80 86 66