Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Virkeskvalitet og restaurering - Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk

    Opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk - 7. - 12. april 2014 på Lier bygdetun, Lier. Torsdag 10. april blir det  virkeskvalitet - materialbank på rot, kursholder Steinar Moldal. Ukessamlingen starter og slutter med restaurering ved tømrermester/restaureringshåndverker Tore Sønju som kursholder.

    Kursa i opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk er lukka kurs for de som er med i opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

 
Telefon 32 80 86 66