Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Virkeskvalitet - materialbank på rot

  Åpent kurs i virkeskvalitet - materialbank på rot 10. april 2014 på Lier bygdetun, Lier.

  Kurset passer for håndverkere, skogeiere og sagbruk.

  Kursholder: Steinar Moldal

  Kursavgift: kr 250,-

  Påmeldingsfrist: 1. april til post@buskerudbygningsvern.no

   

 
Telefon 32 80 86 66