Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Høvelkurs - lær å lage din egen høvel

  Åpent kurs i å lage en høvel. Tradisjonshåndverkerne i Buskerud er spesielt invitert. - Kurset holdes 7. - 9. mars 2014 på Buskerud bygningsvernsenter, Soldatbrakka, Lågdalsmuseet, Kongsberg.

  Kurset starter fredag 7. mars kl 1700 - 2000 - Lørdag og søndag kl 0900 - 1600

  Dette er et åpent kurs for alle, men tradisjonshåndverkerne i Buskerud er spesliet invitert.

  Kursholder: Rådgiver Jarle Hugstmyr.

  Kursavgift: kr 1.750,-

  Påmeldingsfrist: 13. februar  til post@buskerudbygningsvern.no

 
Telefon 32 80 86 66