Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Høvelkurs og vindusrestaurering - Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk på Lier bygdetun har ny samling 17. - 22. februar 2014. Samlingen starter med 3 dagers høvelkurs med rådgiver Jarle Hugstmyr som kursholder og uka fortsetter med 3 dagers  vindusrestaurering med restaureringshåndverker Tore Sønju og restaureringshåndverker Tomas Nørsebø som kursholdere.

    Kursa i opplæringsprogrammet er lukka kurs for de håndverkerne som er med i opplæringsprogrammet 2013 - 2014.

 
Telefon 32 80 86 66