Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Opplæringsprogram for håndverkere - takkonstruksjoner 24.-26. februar

    Opplæringsprogram for håndverkere - kurssamling med tema takkonstruksjon. Gjennomføres på kursbygget utenfor soldatbrakka på Lågdalsmuseet 24.-26. februar

 
Telefon 32 80 86 66