Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Foredrag om Buskerud bygningsvernsenter - Nore og Uvdal bygdetun

    Er du interessert i tradisjonshåndverk og lurer du på hva Buskerud bygningsvernsenter driver på med? Møt opp på Nore og Uvdal bygdetun l 19.00 for å høre mer om senterets virksomhet og kurstilbud

 
Telefon 32 80 86 66