Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i vindusrestaurering 8.-10. november

    Kurs i vindusrestaurering gjennomføres i soldatbrakka på Lågdalemuseet 8.-10. november 2013.

    Kursavgift: kr. 1750,- inkl enkel servering

    Påmelding skjer på epost til post@buskerudbygningsvern.no

 
Telefon 32 80 86 66