Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i oppsetting av skigard 31. mai - 2. juni på Lågdalsmuseet

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i oppsetting av skigard på Lågdalsmuseet 31. mai - 2. juni 2013.

   

  Kursavgift 1 750,- inklusive enkel servering

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no

   

  Påmeldingsfrist: 22. mai 2013

 
Telefon 32 80 86 66