Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i tørrmuring - Lier bygdetun 6.-8. september

  Buskerud bygningsvernsenter arrangerer i samarbeid med Lier bygdeturn åpent kurs i tørrmuring. Kurset er åpent for alle interesserte og det er ingen krav til forkunnskap.

   

  Kursavgift kr 1 750,-

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no

  Påmeldingsfrist: 30. august 2013

 
Telefon 32 80 86 66