Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Søknadsfrist opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen

    Buskerud bygningsvernsenter starter et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk  i august 2013. Programmet inneholder ca 330 timers opplæring basert på praktiske øvelser i tradisjonelle håndverk. Opplæringen foregår i løpet av 7 kursuker i 2013-2014. Programmet blir gjennomført på Lier bygdetun. Målgruppen er håndverkere som er utøvende i faget og som ønsker å jobbe med restaurering og istandsetting av gamle bygninger.

    Plasser i programmet fordeles etter søknad.

    Utvidet søknadsfrist til 20. mai 2013 

 
Telefon 32 80 86 66