Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Tak og taktekking - opplæringsprogram i Hallingdal

    Siste samling i opplæringsprogram i Hallingdal har tema tak og taktekking og gjennomføres fra 11.-16. februar 2013. Samlingen gjennomføres i samarbeid med Hallingdal museum. I tillegg vil det bli gitt en avsluttende oppgave med tema tilstandsvurdering.

 
Telefon 32 80 86 66