Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Vindusrestaurering og høvelkurs - opplæringsprogram i Hallingdal

    Opplæringsprogrammet  i tradisjonshåndverk i Hallingdal fortsetter med ukessamling fra 3.-8. desember på Hallingdal museum. Tema denne gangen er vindusrestaurering og høvling. Deltakerne kan se fram til en spennede og innholdsrik uke der blant annet Jarle Hugstmyr fra Norsk Håndverksutvikling vil delta som instruktør.

 
Telefon 32 80 86 66