Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Kurs i tilstandsregistrering for saksbehandlere

  Kurs i tilstandsregistrering av fredete og verneverdige bygninger for saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner. Kursholder er sivilarkitekt og tømrermester Vegard Røhme og kurset gjennomføres på Lågdalsmuseet i Kongsberg 7. november 2012

   

  Last ned invitasjon

   

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no innen 25. oktober

 
Telefon 32 80 86 66