Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Gull i grønne skoger

  Buskerud bygningsvernsenter inviteter skogeiere og andre interesserte til en fagdag om virkeskvalitet. Vi ønsker å sette fokus på hvilke kvaliteter som det er etterspørsel etter innenfor restaureringsbransjen og hvorden skogeiere kan innrette seg mot dette markedet. Vi ønsker også å sette fokus på behovet for en materialbank på rot for å sikre tilgang på kvalitetsvirke til bruk i fredete bygninger i fremtiden.

  Arrangementet blir gjennomført 25. september 2012 på Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Det blir en økt med teori på formiddagen og en skogsvandring etter lunsj.

   

  Deltakeravgift: kr. 500,-

  Påmelding innen 15. september til post@buskerudbygningsvern.no

   

 
Telefon 32 80 86 66