Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i oppsetting av skigard

    Vi inviterer til kurs i oppsetting  av skigard på tradisjonelt vis. Kurset gjennomføres på Nore og Uvdal bygdetun fra 7.-9. september. Kursavgift kr. 1 000,- Kurset er åpent for alle interesserte.

     

    Påmeldingsfrist 30. august til post@buskerudbygningsvern.no

 
Telefon 32 80 86 66