Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk - overflatebehandling, tørrmuring og kalkmuring

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal starter etter sommerferien med programmets fjerde ukessamling. Temaet denen uken er overfaltebehandling, tørrmuring og kalkmuring. Vi har hentet inn sterke lærerkrefter til samlingen som foregår på Hallingdal Museum fra 20.-25. august.

 
Telefon 32 80 86 66