Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Stiftelsesmøte for håndverksnettverk i Buskerud

    Det inviteres til stiftelsesmøte for nettverk for tradisjonshåndverk i Buskerud kl 18.00 på Buskerud bygningsvernsenter.

    Enkel servering.

     

    Vel møtt!

 
Telefon 32 80 86 66