Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Virkeskvalitet og restaurering - opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

    Steinar Moldal fra Dovre Håndverksenter AS kommer for å snakke om virkeskvalitet til deltakerne i opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal. Det blir en tur i skogen og en tur på saga. Garantert en lærerik opplevelse for alle deltakere. Resten av uke 19 vil gå med til å jobbe med restaurering av Hallingdal Museums seterbu.

    Lukket arrangement for deltakerne i opplæringsprogrammet.

 
Telefon 32 80 86 66