Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Oppstart opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

    Buskerud bygningsvernsenter starter opp et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal museum. Det kom inn 20 søkere til programmet og ni av disse er valgt ut til å delta i programmet. Hele uke 3 vil håndverkerne jobbe med restauraring av en gammel seterbu som har ligget lagret på Hallingdal museum i lengre tid. Deltakerne skal ha sju samlinger med ulike tema innen for tradisjonshåndverk i løpet av et års tid.

 
Telefon 32 80 86 66