Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Tilstandsregistrering og restaurering - opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal

    Opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i Hallingdal fortsetter med fokus på dokumentasjon og tilstandsregistrering med kursholder Vegard Røhme - i tillegg til arbeidet med restaurering av seterbua på Hallingdal museum.

    Lukket arrangement for deltakerne i opplæringsprogrammet

 
Telefon 32 80 86 66