Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Høvelkurs 20.-22. april Soldatbrakka på Lågdalsmuseet

    Buskerud bygningsvernsenter har engasjert Jarle Hugstmyr fra Norsk Håndverksutvikling for å gjennomføre et høvelkurs 20.-22. april. Kurset går over tre hele dager fredag-søndag fra 0900-1630. På dette kurset lærer deltakerne å lage sin egen høvel. Kurset egner seg for håndverkere.

    Kursavgift: kr. 2500,-

    Påmeldingsfrist: 1. april 2012. Bruk påmeldingsskjema og send dette til post@buskerudbygningsvern.no

     

 
Telefon 32 80 86 66