Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i vindusrestaurering på Lier bygdetun 10.-12. februar 2012

    Buskerud bygningsvernsenter tilbyr kurs i vindusrestaurering på Lier bygdetun 10.-12. februar 2012. Kurset gir en praktisk innføring i istandsetting av gamle vinduer etter antikvariske retningslinjer. Vi starter fredag ettermiddag fra 17.00-20.00 og fortsetter lørdag og søndag fra 09.00-16.00 

    Kurset egner seg for håndverkere og for praktisk anlagte eiere av fredete og verneverdige bygninger.

    Kursavgift: kr. 2 500,-

    Påmeldingsfrist 5. februar - send inn påmeldingsskjema til post@buskerudbygningsvern.no

 
Telefon 32 80 86 66