Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

  Gamle hus og ENØK - fagseminar 13. oktober

  Hvordan håndtere nye krav til energieffektivitet samtidig som vi bevarer bygningers verneverdi? Hva skjer med gamle hus når vi bruker nye metoder og materialer i ENØK-sammenheng? Buskerud bygningsvernsenter arrangerer et fagseminar for kommuner og andre interesserte.

   

  Deltakeravgift: kr. 500,-

   

  Påmelding til post@buskerudbygningsvern.no innen 10. oktober

   

 
Telefon 32 80 86 66