Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Elsa "Sprossa" Rønnevig kommer til Lågdalsmuseet

    Elsa "Sprossa" Rønnevig holder inspirasjonsforedrag om bygningsvern og bakerovner på Lågdalsmuseet kl . 18.00. Møt opp og bli begeistret!

     

    Inngangsbillett kr. 100,-

 
Telefon 32 80 86 66