Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Bygningsvern i praksis

    Norsk handverksutvikling og Buskerud bygningsvernsenter samarbeider om seminaret 'bygningsvern i praksis' 27.-28. september på Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg.Tema er opplæring og videreutdanning innenfor tradisjonshåndverk og bygningsvernsentrenes rolle i et framtidig  opplæringssystem. Målgruppen er etablerte bygningsvernsentre og andre kompetansemiljøer innenfor tradisjonshåndverk, museer og regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunene

    Last ned program

 
Telefon 32 80 86 66