Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Åpent møte om restaurering av Eikjebygningen på Sigdal museum 24. mai 2011

    Restaurering av den fredete Eikjebygningen - temakveld for alle interesserte på Sigdal museum i Prestfoss 24. mai kl. 18.00.

    Sigdal museum og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer en åpen temakveld om restaureringen av den fredete Eikjebygningen tirsdag 24. mai kl. 18.00.

    Restaureringshåndverker Audun Eken som jobber med Eikjebygningen forteller om arbeidene så langt og utfordringer i forhold til istandsetting etter antikvariske retningslinjer og tar oss med på en rundtur i bygningen.

    Buskerud bygningsvernsenter vil informere om kurstilbudet i tradisjonshåndverk sommeren 2011. Enkel servering. Vel møtt!

 
Telefon 32 80 86 66