Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Kurs i gamle malerteknikker 20.-22. september

    Håndverkskurs for alle interesserte hvor det hovedsaklig vil være praktiske øvninger. Tema for dette kurset er gamle malerteknikker og kursholder er Axel Dahlgren. Kurset holdes over tre ettermiddager fra kl. 17 - 20. Kurset gjennomføres i våre lokaler på soldatbrakka på Lågdalsmuseet, 20. - 22. september 2011.

    Kursavgift kr. 1 700

    Påmeldingsfrist 1. august 2011

 
Telefon 32 80 86 66