Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Opplæringsprogram for håndverkere 9.-14. mai

    Opplæringsprogram for håndverkere. Restaurering av kverna på Lågdalsmuseet står på programmet for denne samlingen som vil strekke seg over en hel uke. Kursholder er Tore Sønju.

 
Telefon 32 80 86 66