Meny

Aktiviteter

Buskerud bygningsvernsenter gjennomfører også temakvelder, seminarer og arrangementer med kulturvernfokus. Vi ønsker å tilrettelegge for etablering av nettverk av håndverkere innenfor restaureringsfag. Det vil årlig bli arrangert seminar/studietur for håndverkere i Buskerud med ulike tema innefor bygningsvern. Bildet viser bygningsvernsenterets restaureringshåndverker Tore Sønju som deltaker på Nordisk treseminar på Dovre i 2010. Foto: Turid Kolstadløkken

    Vårdugnad på Lågdalsmuseets uteområde 2. mai

    Vårdugnad på Lågdalsmuseets uteområde 2. mai kl. 17 - 20. For alle i  Lågdalsmuseets Venner og andre som vil være med å gjøre Lågdalsmuseets uteområde klart til sommersesongen.

 
Telefon 32 80 86 66